Nötallergi kan vara dödligt

Nötallergi och andra livsfarliga allergier

Nötter och jordnötter kan ge allvarliga allergiska reaktioner. Förutom nötallergi kan mjölk, soja och skaldjur utsätta den som är allergisk för livsfara. Anafylaktisk chock, även kallad allergisk chock, kan uppstå och den kan vara livshotande om rätt behandling inte ges i tid. Symptomen vid en allergisk chock uppstår snabbt, ibland bara några sekunder efter att man har varit i kontakt med födoämnet. Den som lider av nötallergi eller annan svår allergi bär så gott som alltid med sig en adrenalinspruta. Sprutan ska tas så snabbt som möjligt om man har råkat få i sig något ämne som man inte tål.

Nötallergi blir allt vanligare

En allergi uppstår när kroppens immunsystem överreagerar på en så kallad allergen vilket i klartext betyder ett ämne som ger en allergisk reaktion. De flesta allergener är helt ofarliga för dem som inte är allergiska mot dem. Allergier blir allt vanligare nu på grund av fler utsläpp från industrier och en ökad användning av antibiotika. Speciellt barn utvecklar allt oftare allergier tidigt i livet och det är inte ovanligt att nötallergi går i arv. Det är viktigt att ta reda på vad man reagerar på och vad man kan göra för att undvika att utsätta sig för allergenen.

För den som är allergisk gäller det att lära sig att läsa innehållsförteckningar som en detektiv. Färdigförpackade livsmedel måste ha en fullständig förteckning över alla ingredienser. Det brukar även finnas varningar på förpackningen om det kan förekomma spår av nötter. Äter man ute på restaurang är det oerhört viktigt att serveringspersonalen är informerade om konsekvenserna av nötallergi. Ingenting får lämnas åt slumpen eftersom den som lider av allergi kan försättas i livsfara. Detsamma gäller kosmetika och hudvårdsprodukter som bör vara ordentligt märkta med en innehållsförteckning.

Symptom på allergi

Allergiska reaktioner kan variera från milda till livshotande. Symptom på nötallergi kommer snabbt och kan yttra sig i att ansiktet svullnar upp. Man kan också få kräkningar, hudutslag och lättare andnöd. De livshotande reaktionerna gör att man även får mycket svårt att andas. Halsen och tungan svullnar dessutom upp. Det kan gå så långt att blodtrycket sjunker och personen förlorar medvetandet. För den som får en allvarlig reaktion är det viktigt att få vård så snabbt som möjligt och stanna kvar på sjukhuset eftersom en andra reaktion kan dyka upp igen efter ett par timmar.

För den som misstänker allergi är en undersökning av en allergiläkare ovärderlig. Ett allergitest kan avslöja vilken typ av ämnen man reagerar på. Testet går till som så att en droppe av en allergen droppas på armen och sedan prickas huden med en fin nål. Testet gör inte ont och skulle det visa sig att man t.ex. lider av nötallergi rodnar huden där ämnet har droppats. Visar huden ingen rodnad blir testet negativt och man kan utesluta just den allergenen. Testet kan upprepas ofta eftersom allergier kan uppstå när som helst i livet.

Allergi i ett nötskal

Med ökat medvetande från allmänheten och serveringspersonal kan många allergiska reaktioner undvikas. För den som lider av nötallergi gäller det att hela tiden vara på sin vakt och noggrant gå igenom förteckningen över ingredienser i färdigförpackade livsmedel. Det är också viktigt att veta vilka typer av nötter man reagerar på, informera sin omgivning om sin allergi och visa och förklara hur adrenalinsprutan fungerar. Det räcker att ta ett par minuter och berätta om sin allergi för att rädda sitt, och andra allergikers, liv om olyckan skulle vara framme.